Kontakt - Osielsko Residence

Osielsko Residence

Kontakt

  Administratorem Danych Osobowych jest Osielsko Residence sp. z o.o.z siedzibą przy Wojska Polskiego 11, 01-524 Warszawa (dalej jako „Spółka”).Ze względu na charakter formularza podanie danych w nim oznaczonych jest niezbędne do prawidłowej identyfikacji osoby składającej zapytanie oraz sprawnego przeprocesowania tego zapytania w Dziale Sprzedaży. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółek w formie elektronicznej oraz telefonicznej bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Jeżeli chcesz skontaktować się z nami i zapytać o ofertę wyłącznie e-mailowo lub telefonicznie, bądź chciałbyś zapytać o konkretną ofertę w danym Biurze Sprzedaży, skorzystaj z podanych danych kontaktowych na stronie. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w szczególności w zakresie wsparcia IT, utrzymania narzędzia do wysyłki e-mail, SMS). Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.

  Kontakt
  Biuro sprzedaży
  Logotyp

  +48 515 450 105

  ul. Jana Pawła II 83,

  86-031 Osielsko

  sprzedaz@osielskoresidence.pl

  Informacje o deweloperze

  +48 784 285 055

  sekretariat@osielskoresidence.pl

  Osielsko Residence Sp. z o.o.
  Siedziba: 00-120 Warszawa, ul. Złota 59,

  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  REGON: 147232570
  NIP: 5252586717
  KRS: 147232570
  Kapitał zakładowy: 50.000 zł